Обяви и търгове
 
Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 10.01.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, с адрес гр. София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана по процедура, съгласно чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково спразумение СПОР-28 от 21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл.82, ал.3 и 4 от ЗОП (публикувана на 10.01.2018г.)

Техническа спецификация (публикувана на 10.01.2018г.)

Проект на договор (публикуван на 10.01.2018г.)

Образезц на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикуван на 10.01.2018г.)

Примерен образец на банкова гаранция (публикуван на 10.01.2018г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 23.01.2018 г. в профила на купувача)

Протоколи № 1 и № 2 (публикувани на 30.01.2018 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 30.01.2018 г. в профила на купувача)

Решение за прекратяване (публикувано на 30.01.2018 г. в профила на купувача)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 16.02.2018 г., публикувано в РОП на 19.02.2018 г., публикувано на 19.02.2018 г. в профила на купувача)

 
Крайна дата за подаване на документи: 22.01.2018
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката