Обяви и търгове
 
„Внедряване на система за електронна сигурност на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 15.01.2016

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката (МИ), с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет:„Внедряване на система за електронна сигурност на Министерство на икономиката”

Публична покана

Приложения

Доклад на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферите (качен на 05.02.2016 г.)

Протокол и Приложение №1 към него (качени на 05.02.2016 г.)

Договор (10.03.2016)

 
Крайна дата за подаване на документи: 26.01.2016
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg