Обяви и търгове
 
„Закупуване и доставка на ИТ техника за нуждите на Министерство на икономиката по шест обособени позиции“

Дата на обявяване: 08.08.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София,ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Закупуване и доставка на ИТ техника за нуждите на Министерство на икономиката по шест обособени позиции“, както следва:

Позиция 1: „Закупуване и доставка на настолни компютри за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ .

Позиция 2: „Закупуване и доставка на монитори за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ .

Позиция 3: „Закупуване и доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ .

Позиция 4: „Закупуване и доставка на външни хард дискове за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ .

Позиция 5 „Закупуване и доставка на скенери“. Позицията ще бъде възложена директно по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП съобразно индивидуалната й стойност.

Позиция 6 „Закупуване и доставка на принтер съвместим с наличното TEMPEST SDIP 27 Level A оборудване, външен USB adapter и непрекъсваемо токозахранване UPS“. Позицията ще бъде възложена директно по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП съобразно индивидуалната й стойност.

Решение за откриване (изпратено на 5.8.2019г. в РОП, публикувано на 8.8.2019г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 5.8.2019г. в РОП, публикувано на 8.8.2019г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 8.8.2019г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 8.8.2019г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 8.8.2019г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 20.08.2019г. в профила на купувача)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (изпратено на 21.08.2019г. в РОП, публикувано на 26.08.2019г. в РОП и в профила на купувача, след публикуване на обявлението в ОВ на ЕС и РОП на 26.08.2019г.)

Актуална Техническа спецификация, след изменение по отношение на обособена позиция 3, съгласно Решение № РД-16-1414/21.08.2019г. (публикувана на 26.08.2019г. в профила на купувача)

 
Крайна дата за подаване на документи: 14.10.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката