Обяви и търгове
 
Закупуване и доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, по обособени позиции

Дата на обявяване: 12.01.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-992/17.11.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет:

„Закупуване и доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, по обособени позиции:

1. „Закупуване и доставка на принтери А4 и мобилни принтери“;

2. „Закупуване и доставка на мултифункционални устройства А4“;

3. „Закупуване и доставка на документни скенери и мобилни скенери“;

4. „Закупуване и доставка на шредери“;

5. „Закупуване и доставка на преносими компютри (лаптопи)“

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Решение

Обявление и Анекс

Документация за участие

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2016-0001(към преписка № ПК-К-5/19.01.2016 г.)

Разяснение (качено на 25.01.2016 г.)

Решение за промяна от 25.01.2016 г.

Документация (с промяна от 25.01.2016 г.)

Разяснение (качено на 07.03.2016 г.)

Протокол с констатации относно документите и информацията в Плик № 1 (публикуван на 04.04.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 27.04.2016 г.)

Доклад /публикуван на 20.05.2016 г./

Протоколи от работата на комисията от 1 до 6 вкл. /публикувани на 20.05.2016 г./

Решение за класиране /публикуван на 20.05.2016 г./

Решение за прекратяване на позиция 4 /публикувано на 20.05.2016 г./

Договор по позиция 1 /публикуван на 05.07.2016/

Обявление за изпълнен договор по позиция 1 /публикувано на 30.11.2016/

Договор по позиция 2 /публикуван на 05.07.2016/

Обявление за изпълнен договор по позиция 2 /публикувано на 19.09.2016/

Договор по позиция 3 /публикуван на 05.07.2016/

Обявление за изпълнен договор по позиция 3 /публикувано на 19.09.2016/

Решение за прекратяване на позиция 5 /публикувано на 12.08.2016 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 21.03.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg