Структура
Филтрирай по:
 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Главен секретар: Владимир Туджаров
Телефон: 02 940 7420
 
Административно обслужване
Директор: Христо Ивановски
Телефон: 02 940 7542
 
Връзки с обществеността и протокол
Директор: Връзки с обществеността
Телефон: 02 940 7384
 
Външноикономическа политика
Директор: N/A
Телефон: 02 940 7761, 02 940 7018
 
Външноикономическо сътрудничество
Директор: Димитрина Костадинова
Телефон: 02 940 7701
 
Вътрешен одит
Директор: Веселка Донкова
Телефон: 02 940 7003
 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Главен директор: Илияна Илиева
Телефон: 02 9329 220
 
Звено по сигурността на информацията
Началник на отдел: Юлиана Натева
Телефон: 02 940 7478
 
Икономическа политика
Директор: Желяз Енев
Телефон: 02 940 7559
 
Индустриални отношения и управление на държавното участие
Директор: N/A
Телефон: 02 940 7230, 02 940 7231
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg