Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
21 септември 2022
Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
Проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (OB, L 409/1, 4.12.2020 г.).
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg