Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
18 ноември 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, с което се възлага на МИ ръководенето и координирането на процеса на разработване и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)
12 ноември 2021
Проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия
Проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия
04 ноември 2021
Проект на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща
Обществени консултации по проекта на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща
28 октомври 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, съгласно приложения № 1 и 2
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, съгласно приложения № 1 и 2
12 октомври 2021
Проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство
Министерство на икономиката оповестява за обществени консултации проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство, разработен от работна група с участието на представители на Министерство на правосъдието, Българската агенция за инвестициите и Комисията за финансов надзор.
02 септември 2021
Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (ПКИП)
С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане на ПКИП ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 24 септември 2021 г. (петък) от 11:00, чрез платформата Zoom
31 август 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта за изменение на Постановление на Министерския съвет № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.
19 август 2021
Обществени консултации на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027
Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г.
06 август 2021
Проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза"
Основната цел на Стартъп визата е привличане на граждани на трети страни и инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по процедура. Насърчителната мярка е насочена към стартиращи компании с иновативен продукт и/или услуга
 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg