Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави
 
10 август 2020

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от осъвременяване на действащата към момента нормативна уредба, касаеща регламентиране на безопасните и здравословни условия на труд при леене на метали съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

С проекта на Наредбата се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при производството на лети полуготови продукти и отливки от метали и метални сплави, регламентират се изисквания по отношение на работните места, работното оборудване, поведения на работното място в съответните производства, които не допускат трудови злополуки или ги минимизират, дефинират се задълженията на работодателите и на работещите при работа в леярски производства в съответствие с нововъведените и приложими технологии и хармонизираното европейско законодателство, регламентира се използването на средства за колективна защита и/или лични предпазни средства.

Проектът е разгледан със социалните партньори и внесен за обсъждане и становище от Националния съвет по условия на труд.

Проектът на Наредба можете да видите ТУК.

Проектът на Мотиви можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.varoshanova@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg