Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза"
 
06 август 2021

Съгласно чл. 24п, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект се определят с наредба на Министерския съвет.

С допълнението на чл. 24п от ЗЧРБ се дава възможност за продължително пребиваване да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, имат издадено от Министерството на икономиката удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза", и след издаване на визата за дългосрочно пребиваване са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество, и които притежават не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението.

Основната цел на Стартъп визата е привличане на граждани на трети страни и инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по процедура.

Насърчителната мярка е насочена към стартиращи компании с иновативен продукт и/или услуга.

Проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза"

Приложение 1 към чл. 5

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администратцията" към МС

Доклад до МС

Заинтересованите лица могат да предоставят предложения и становища по представения за обсъждане проект на акт в срок до 20.09.20121 г., като същите следва да се изпращат на електронен адрес j.enev@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката