Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239/2003 г.
 
24 юни 2021

Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, имат за цел да се въведе правно регулиране за използваните при определяне на масата и осовото натоварване на ППС везни с автоматично действие за измерване в движение, като се регламентират технически и метрологични изисквания, редът и методите за извършване на контрола им, както и да се извърши редакция на някои неясни разпоредби, доказали своята практическа неприложимост през годините на прилагането им.

Към момента в националното законодателство не са предвидени технически и метрологични изисквания към везните с автоматично действие за измерване на ППС в движение и за измерване на осово натоварване. За да могат да бъдат използвани за целите на събиране на държавни вземания, въпросните везни следва да са преминали метрологичен контрол съгласно Закона за измерванията.

Чрез въвеждането на изисквания към тези везни ще се ускори процесът по измерване на ППС на съответните ГКПП, което ще доведе до намаляване времето за преминаване на ППС през съответните КПП, ще се избегне струпване на товарни ППС на ГКПП, ще се увеличат приходите в Държавния бюджет и ще се намали възможността за вземане на субективни решения при определяне размера на събираните такси, въз основа на показанията на везните. Предприетите мерки ще спомогнат за опазване на националната пътна инфраструктура и като превенция срещу пътно-транспортни произшествия, дължащи на претоварване на ППС.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката