Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на ПМС за приемане на НУРРЛ по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, ИИРИПИОДСИСКО
 
22 февруари 2021

Проектът на наредба има за цел да определи условията и реда за вписване в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) на лабораториите, които могат да извършват изпитвания на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване (игрални съоръжения), да заложи изисквания за изпитване, както и да дефинира реда за извършване на проверки за съответствие на игралните съоръжения, предназначени за използване на територията на Република България.

С проекта се определят условията, на които трябва да отговарят лабораториите за вписване в регистъра, прецизиран e редът по вписване на лабораториите в регистъра, въвежда се процедура на уведомление от регистрирана лаборатория в случай на промени в обстоятелствата, при които тя е била регистрирана, както и условията за заличаване на лаборатории, когато те престанат да съответстват на изискванията за регистрацията им.

Регламентират се изискванията за изпитване на игралните съоръжения и изискванията по отношение на съдържанието на техническата документация, която заявителят следва да представи на лабораторията. Въведени са задължения на лабораторията, свързани с коректното провеждане на изпитванията и деклариране на съответствието на изпитвания продукт с изискванията към него.

Уреждат се начинът, условията и сроковете на извършване на проверки за съответствие на игрални съоръжения с вписаните в регистъра типове и модификации.

Проектът на акт е съобразен с приетите със ЗИД на ЗХ от 2020 г. законови промени по отношение на органите за контрол в областта на хазарта, като правомощията по регистрация на лабораториите са възложени на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите (НАП).

Предвид влизането в сила на ЗИД на Закона за хазарта на 08.02.2021 г., с цел да се осигури прилагането на закона в своята цялост, срокът за обществено обсъждане е 14 дни.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Проектът на Наредба можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Предложения и становища по представения за обсъждане проект следва да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката