Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
 
23 февруари 2021

Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) регламентира реда за участие на български дружества в международни търгове на НАТО. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от наредбата лицата, които желаят да участват в международни процедури на НАТО, трябва „да са икономически стабилни и финансовият им резултат през последните три години да не е отрицателен”. Практиката от прилагането на наредбата показва, че изискването „финансовият резултат през последните три години да не е отрицателен“ е твърде рестриктивно и не дава възможност за обективна оценка на финансовото състояние на кандидатите.

Целта на предлагания проект на Постановление на Министерски съвет е да бъде възприет комплексен подход за оценка на финансовото състояние на фирмите кандидати за участие в международни процедури на НАТО, който отчита широк набор от показатели - текуща ликвидност, бърза ликвидност, финансова автономност, брутна рентабилност от дейността и нетна рентабилност. Това ще доведе до по-адекватна и реалистична оценка на финансовото състояние на дружествата и ще предостави възможност на иначе жизнеспособни български предприятия, които по различни причини не са могли да реализират положителен финансов резултат през даден отчетен период, да бъдат допуснати до участие в международни процедури на НАТО.

Предложения и становища по представения за обсъждане проект следва да бъдат изпращани на електронен адрес: d.karageorgieva@mi.government.bg в срок не по-късно от 30 дни от публикуването на проекта на нормативен акт.

Свързани документи:

Проект на Доклад до Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет

Методика за оценка на финансовото състояние на кандидатите

Инструмент за (само)оценка на финансовото състояние на кандидатите

Предварителната частична оценка на въздействието

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в МСПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката