Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 
21 февруари 2020

С проекта на Постановление се предвижда с наредбата да се уредят измененията и допълненията към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), обнародвани в ДВ бр.81 от 15.10.2019 г.

Конкретно се предвижда да бъдат въведени процедури при оспорване на резултатите и за привеждане в съответствие на течно гориво по Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от крайните разпространители съгласно чл. 30г, ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗЧАВ.

Разписан е и ред и принудителни административни мерки, когато крайните разпространители във връзка с дадената възможност, предприемат мерки течното гориво, което отговаря на изискванията за качество по ЗЧАВ, а не отговаря на изискванията на чл. 47 ЗЕВИ да се смеси с партида гориво на бензиностанция, за да се изпълнят изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво.

С предлаганите изменения и допълнения се предвижда въвеждане и на актуални методи за изпитване и се прецизира Декларацията за съответствие за всяка партида по отношение на обхватът на лицата, които могат да я съставят съгласно ЗИД на ЗЧАВ, и реда за предоставянето и/или заверяването й при последващо разпространение до крайните разпространители.

В резултат на натрупания опит и практика по прилагането на наредбата някои от разпоредбите й са прецизирани и допълнени, което ще доведе до намаляване на административната тежест за проверяваните лица.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление на Министерския съвет можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката