Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда н
 
14 декември 2021

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.19 от 6 Март 2020 г.), се предвижда създаване на нова ал. 2 в чл. 8 от Наредбата, в която ще се регламентира реда за изчисляване на финансова корекция в случай, че по одобрен проект и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ са заложени два, три или дори повече индикатори, които не са изпълнени.

Документи:

Проект на Постановление

Проект на доклад до Министерския съвет

Предварителна частична оценка на въздействие

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за изпращане на предложения и становища. За контакт: v.yanev@mi.government.bg и m.lesev@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg