Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г.
 
05 юли 2019

С предложения проект на нормативен акт се предвиждат изменения и допълнения в устройството и функциите на ДАМТН в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и с одобрената към него финансова обосновка. С приемането на предложените изменения и допълнения ще отпадне съществуващата непълнота в нормативната уредба, което ще даде възможност за ефективно функциониране на  администрацията на ДАМТН. Ще бъде регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на ДАМТН, във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

Също така се предвиждат и структурни промени в общата администрация, които ще бъдат осъществени, чрез закриване на дирекция „Финансово - административна", като дейностите на тази дирекция ще бъдат преразпределени и профилирани в две нови дирекции: дирекция "Финансово- стопански дейности и управление на проекти" и дирекция „Административно-правно и информационно обслужване", което няма да доведе до увеличаване на числеността на персонала на общата администрация в ДАМТН.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление на Министерския съвет можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката