Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
 
20 април 2022

С Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от   2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) Министерството на икономиката е разделено на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа, като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се преобразува в Министерство на транспорта и съобщенията, а Министерството на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на земеделието. Това обстоятелство налага да се изменят съответните текстове, в които се споменава министърът на икономиката, съответно заместник-министърът на икономиката, както и да се променят наименованията на двете преобразувани министерствата, чиито заместник-министри са членове на Междуведомствения съвет.

Със заключителните разпоредби на проекта на Постановление се предвижда изменение на Постановление № 9 на Министерския съвет от 1997 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, с което се променят наименованията на министерствата, чиито заместник-министри са членове на Съвета.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. можете да видите ТУК.

Частична предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронни адреси: m.ilieva@mi.government.bg, c.pancheva@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg