Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №70 от 2 март 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
 
01 юли 2021

С Постановление №70 от 2 март 2021 г. бе приет Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), като чрез него на агенцията се възлагат функциите по координиране и контролиране на държавната политика по взаимодействие между научните изследвания, иновациите и технологиите. Новосъздадената държавна агенция към Министерския съвет бяха възложени политиките на двете водещи ведомства в областта на иновациите и научните изследвания – Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката.

Съгласно параграф 15, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет №70 администрирането на Националния иновационен фонд се прехвърля към държавната агенция, считано от 1 юли 2021 г., заедно с активите, пасивите, правата и задълженията, дейностите и архивите за осигуряване дейността на Националния иновационен фонд.

Като част от спешните мерки за подкрепа на иновативността на предприятията, с изменението на Постановление №70 от 2 март 2021 управлението на Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на икономиката, с администратор Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, считано от 2 юли 2021 г.

Фондът насърчава разработването на иновации, като съфинансира изпълнението на научноизследователските и развойни проекти в предприятията в рамките на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания". Приложимият, към момента, режим на държавна помощ по отношение на схемата е Регламент (ЕО) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година.

Проект на изменение на Постановление №70 от 2 март 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации може да намерите тук.

Проект на Доклад може да намерите тук.

Проект на Оценка на въздействие може да намерите тук.

Становище на администрацията на Министерския съвет може да намерите тук

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: j.enev@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката