Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., доп.,
 
22 февруари 2021

Във връзка с кризата около разпространението на COVID-19, Европейската комисия предприе редица мерки за временно изменение на правилата, приложими към държавната помощ. На 20 март 2020 г. Комисията публикува Временна рамка за мерките за държавната помощ в подкрепа на икономиката във връзка с разпространението на COVID-19, в която се съдържа и елемент, свързан с краткосрочното застраховане на експортни кредити, а на 28 март 2020 г. бе публикувано Съобщение, с което се посочва, че за периода от 27 март 2020 г. до края на 2020 г. Европейската комисия ще разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, като временно непродаваеми/непазарни. На 28 януари 2021 г. бе публикувано Петото изменение на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката , с което се удължава до 31 декември 2021 г. срокът, в който всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, се считат като временно непродаваеми.

Във връзка с Петото изменение на Временната рамка на Комисията от 28 януари 2021 г. и удължаването на срока й до 31 декември 2021 г. следва да се направи и съответната промяна в срока, посочен в забележката в края на Приложението към ПМС № 124, като срокът бъде удължен до 31 декември 2021 г., в съответствие със срока, заложен във Временната рамка на Комисията. Тази промяна се въвежда с предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.

Предложения и мнения следва да бъдат изпращани на електронна поща: B.mihailov@mi.government.bg в срок не по-късно от 30 дни от публикуването на проекта на нормативен акт.

Свързани документи:

Проект на ПМС

Проект на доклад от министъра на икономиката до МС

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при проведените обществени консултацииПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката