Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение нормативни актове на Министерския съвет
 
03 април 2018

Предложените изменение в приетите от Министерския съвет наредби, издадени на основание чл. 31 на Закона техническите изисквания към продуктите, са свързани с отпадането на изискванията за представяне на съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, тъй като информацията за актуално състояние на търговеца е публична. Отпада изискването за представяне на копия от трудови договори при кандидатстване за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност. С измененията и допълненията се премахва противоречието между наредбите, издадени по прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите и разпоредбите на Закона за търговския регистър и Закона за регистър БУЛСТАТ.

Проектът на постановление можете да видите ТУК.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката