Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа
 
18 януари 2022

С проектът на постановление на Министерския съвет се предвижда приемането на устройствените правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа, създадени вследствие на разделяне на Министерството на икономиката, в изпълнение на т.2 на Решението на Народното събрание от 13.12.2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр.106 от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.).

С проекта на акт се осъществяват и част от структурните промени в централната администрация на изпълнителната власт, предвидени в Решение на Министерския съвет №892 от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация  на изпълнителната власт.  Чрез предвидените в нормативните разпоредби на проекта на постановление и на приеманите с него проекти на устройствени правилници се преразпределят правомощия от материалната компетентност на министъра на икономиката, които следва да бъдат поети съответно от министъра на икономиката и индустрията и от министъра на иновациите и растежа, респективно разпределени между министрите на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа.

Включени са разпоредби, регламентиращи правоприемството по отношение на закриващата се Държавната агенция за научни изследвания и иновации и преминаващите към Министерството на иновациите и растежа административни структури на преобразуваното Министерство на икономиката, както и разпределението на активите, пасивите, правата и задълженията, свързани с дейността на преобразуваното Министерство на икономиката.

 

Документи:

Проект на доклад до Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията

Проект на Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за изпращане на предложения и становища. За контакт: e-docs@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg