Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
 
27 август 2019

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) се предлагат промени в следните основни насоки:

Изваждане от приложното поле на закона на дейността по:

-  временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба и

-  зареждане на собствени и/или наети пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги съгласно сключен договор във връзка със строежа.

2. Облекчаване на изискванията за регистрация.

3. Прецизиране на текстовете на чл. 24 и 25 от закона, с оглед ясното дефиниране на въведените от закона забрани.

4. Прецизиране и допълване текстовете по отношение на контролната дейност, с оглед яснота и предвидимост при нейното извършване.

5. Предложена е дефиниция на „краен промишлен потребител“, което е от изключителна важност с оглед точното прилагане на изключението при дейността „съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход“, както и са  прецизирани дефинициите по т. 3, 7, 10, 12 и 13 от параграф 1 на Допълнителната разпоредба на ЗАРИДСНПНП.

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на ЗАРИДСНПНП може да видите ТУК.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗАРИДСНПНП може да видите ТУК.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗАРИДСНПНП може да видите ТУК.

Проектът на Доклад на министъра на икономиката можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗАРИДСНПНП можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка   на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗАРИДСНПНП можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: i.pavlov@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката