Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 
28 януари 2022

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
е изготвен с цел прецизиране на сега съществуващите текстове и допълнени текстове във връзка с необходимостта от въвеждане на разпоредби, свързани с предоставяне на възможност: за извършване на изменение и/или допълнение, спиране или отнемане на издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба, за спиране на действието на издадено удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба от министъра на икономиката и индустрията.

Документи:

Проект на доклад до Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за изпращане на предложения и становища. За контакт: m.stoilova@mi.government.bg и d.doicheva@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg