Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия
 
15 юни 2020

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия има за цел да осигури прилагането на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Във връзка с необходимостта от осигуряването на приложимост на регламента, както и предвид обстоятелството, че посредническите онлайн услуги са услуги на информационното общество, е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия.

С предложените изменения и допълнения в Закона за електронната търговия се цели осигуряването на необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 относно насърчаването на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

Законопроектът урежда последиците от неизпълнението на задълженията по Регламент (ЕС) 2019/1150 като се предвижда доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки да носят отговорност за нарушения по реда на Гражданския процесуален кодекс.

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 в законопроекта са конкретизирани задълженията на доставчиците на посреднически онлайн услуги за предоставянето на информация, за разглеждането на жалби, както и задълженията им, свързани с извънсъдебното уреждане на спорове. С предлаганите допълнения са конкретизирани правомощията на съда във връзка с определянето на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи и е уредена възможността за предявяването на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове.

С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия ще се осигури необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 като по този начин България ще изпълни задълженията си като държава членка на ЕС.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия  можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия можете да видите ТУК.

Справката от проведените обществени консултации по чл. 26, ал. 5 от ЗНА по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия можете да видите ТУК.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Предстоящи събития
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката