Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
 
06 август 2021

Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Съюза (Директива (ЕС) 2019/2161).

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите:

-          въвежда забрана за предлагането на стока в една държава-членка на ЕС като идентична на стока, предлагана на пазара в друга държава-членка на ЕС, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките. Изключение се допуска само, ако това е обосновано от законосъобразни и обективни фактори.

-          създава условия за подобряване прилагането на разпоредбите на Закона за защита на потребителите;

-          съдържа обективни и неизчерпателни критерии за налагане на глоби и имуществени санкции, в случаите на нарушения на Закона за защита на потребителите;

-          адаптира разпоредбите на Закона за защита на потребителите към спецификата на цифровата икономика;

-          регламентира също така изискванията към онлайн местата за търговия.

Изискванията на директивата трябва да се въведат в българското законодателство в срок до 28 ноември 2021 год.

Основното изменение в Закона за защита на потребителите е изискването за прозрачност към онлайн местата за търговия по отношение автентичността на отзивите на потребителите, както и въвеждането на забрана за използване на фалшиви и неверни отзиви на потребители, предоставянето на информация на потребителите относно лицето, което продава стоките чрез онлайн мястото за търговия, предоставяне на информация от страна на онлайн местата за търговия относно основните параметри, с които се определя класирането на отправените предложения до потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна тежест в сравнение с други параметри.

Предложените промени в Закона за защита на потребителите целят повишаване нивото на защита на потребителите, подобряване прилагането на законодателството и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите можете да видите ТУК.

Проектът на Доклад до Министерския съвет във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Закона, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите можете да видите ТУК .

 Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg