Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки
 
23 октомври 2020

Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (OB, L 136/1 от 22 май 2019 г.) и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB, L 136/28 от 22 май 2019 г.). Законопроектът урежда следните материи:

- предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги;

- модернизира и адаптира съществуващата правна рамка за продажба на стоки към спецификата на цифровата икономика така, че да включи и стоките, съдържащи цифрови елементи;

- определя изисквания за съответствие, на които трябва да отговарят цифровото съдържание, цифровите услуги и стоките, съдържащи цифрови елементи;

- предоставя средства за защита на потребителите при непредоставяне и несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга и в случаите на несъответствие на стоките.

Изискванията на двете директиви трябва да се въведат в българското законодателство в срок до 1 юли 2021 год.

Предложения законопроект ще запълни съществуващия правен вакуум в тази област, така че потребителите да бъдат защитени при използване на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки, а търговците да разчитат на стабилна договорноправна среда при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки.

Проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки.

Мотиви към проекта на закон.

Доклад по проекта на закон.

Доклад от извършена цялостна предварителна оценка на въздействие на проекта на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки.

Резюме на доклада от извършената цялостна предварителна оценка на въздействие.

Становище на администрацията на Министерския съвет по доклада от извършената цялоста предварителна оценка на въздейстие на проекта.

 Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката