Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за виното и спиртните напитки
 
02 август 2019

Проектът на Закон за виното и спиртните напитки отменя действащия досега Закон и цели да регулира по нов начин обществените отношения, свързани с условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

В законопроекта е предвидено министърът на земеделието, храните и горите да осъществява държавната политика в лозаро-винарския сектор и по отношение на производството на плодови вина и оцет. Министърът на икономиката осъществява държавната политика по отношение на производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.

В текста на новия закон правилата за производство, техническите определения, означаването, представянето и етикетирането на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки са изцяло хармонизирани с изискванията, установени в релевантното европейско законодателство. Конкретизирани са контролните органи при производството и търговията на дребно със спиртни напитки. Включени са текстове, регулиращи вноса и износа на спиртни напитки в трети страни, което в още по-голяма степен ще защити българските и чуждестранните потребители. Детайлизирани са административнонаказателните разпоредби.

С прилагането на закона се очаква повишаване на конкурентоспособността на производителите, функциониране на система за ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения, която предпазва производителите от неравнопоставеност и прекомерна административна тежест, постигане на по-висока степен на контрол и защита на потребителите.

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за виното и спиртните напитки

Проект на Закон за виното и спиртните напитки

Мотиви към проекта на Закон за виното и спиртните напитки

Цялостна предварителна оценка на въздействието

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” на Министерския съвет

Консултационен документ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предоставяне на предложения и становища по проекта на Закон за виното и спиртните напитки, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: c.dimitrova@mi.government.bg и g.slavova@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката