Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
 
28 април 2022

Законът за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) цели Държавното предприятие „Държавна петролна компания”, създадено с изменения в посочения закон, обнародвано в  брой 65 на Държавен вестник от 21.07.2020 г. да бъде закрито. Държавно предприятие  „Държавна петролна компания“ бе създадено със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, юридическо лице със седалище София. Предметът му на дейност е създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВЗ; създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти. Направените анализи сочат, че съществуването на ДП ДПК е необосновано от гледна точка на защитата на държавния и обществения интерес, икономическата логика и защитата на конкурентния пазар на горивата в България.

Документи:

Проект на доклад до Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет

кия съветПроект на Закон за държавните резерви и военновременните запаси

Мотиви към проекта на Закон за държавните резерви и военновременните запаси

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията", АМС

Заинтересованите лица могат да изпращат своите бележки и предложения на адрес: e-docs@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg