Зам.-министър Даниела Везиева: Количествени и качествени нарушения са открити при проверките на бензиностанции
 

Даниела Везиева: Здравейте!

Водеща: Какво показват проверките ви? Докъде с есправихте със заръките?

Даниела Везиева: Към 15 часа сме се справили с 5 613 средства за измерване, които са проверени и калибрирани, и пломбирани по съответния надлежен ред.

Водеща: Това означава ли, че до утре ще обхванете всички бензиностанции, остават половината, доколкото успявам да се ориентирам.

Даниела Везиева: Горе-долу да! Искрено се надявам, че ще го направим. Екипите, които работят, работят много усилено, много много мотивирано. Така че да! Определено се надявам, че ще влезем в сроковете.

Водеща: какви са нарушенията, които сте открили до този момент?

Даниела Везиева: Едно от нарушенията, които се откриват по време на това калибриране, това е разминаването между количествата,  които отчитат  самите колонки и количествата, които ние засичаме с еталоните. Това води до различно количество, което влиза в резервоара на всяка една кола. Там, където има такив аразминавания.

Водеща: Колко такива случая имате, какви са санкциите, какво следва от тук нататък? Кои са, много хора в социалните мрежи искат да разберат кои са тези бензиностанции?

Даниела Везиева: Тези бензиностанции ще ги оповестим заедно с общия анализ, който се прави заедно с проверката, тъй като тази проверка не е само наша. Към момента се въздържаме от това да оповестяваме кои са бензиностанциите, докато не прлиключат и останалите колеги от институциите.

Водеща: Кога се очаква тази информация? Много е важна за хората, наистина!

Даниела Везиева: Искрено се надявам следващата седмица това да се случи. Информацията, която ние трябва да подадем, затова бързаме да спазиме сроковете, е до края на утрешния ден. Така че се надявам и останалите колеги да имат възможността да го направят. В смисъл такъв да е приключил техният процес. А, иначе, като процес какво се случва, когато се открие такова наличие на разминаване между количествата. Тогава Българският институт по метрология запечатва въпросната колонка, където е установено това разминаване в средствата. След което ДАТМН е институцията, която има право да налага актове за размиването на количествата. Сумите по тези актове са до 1 000 лв.

Водеща: До 1 000 лв.?!

Даниела Везиева: До 1 000 лева, като....

Водеща: Това малка сума ли ви се вижда, като санция за подобно нарушение, трябва ли да бъде променено?

Даниела Везиева: Според мен е символична заради, което ще има  и промени в нормативната уредба, свързана с оптимизации на работата на институциите.

Водеща: Сега, вие в другите си интервюта казвате за различни....манипулиране на уредите. По какъв начин става това?

Даниела Везиева: Манипулирането на уредите се констатира точно през тези проверки. Това, което току що обявих е манипулиране на разходо измервателните уреди. Другото, което се случва е манипулирането на нивомерните системи и по-зачестилите манипулации са свързани с електронните блокове и броячи.

Водеща: Как се случват тези манипулации? Успяхте ли да разберете?

Даниела Везиева: Последната, за която говоря, най-съвременната манипулация е свързана с хакване н асървъра на самата бензиностанция.

Водеща: Хакване на сървъра?

Даниела Везиева: Да?

Водеща: И какви мерки взимате оттук нататък?

Даниела Везиева: Мерките, които ще вземаме оттук нататък са свързани с работата и на на останалите колеги. Затова аз обещах и тази сутрин в следващата седмица, когато предложим и пълния пакет, да оповестим заедно тези мерки. Те не са свързани само с нашите две агенции.

Водеща: Какво ще кажете за качеството на горивото?

Даниела Везиева: Качеството на горивото, Държавната агенция за метрологичен и техничен надзор, която е извършвала проверки и продължава да го прави, е открила отклонения в качеството от съдържание на сяра.

Водеща: Колко големи са тези отклонения? И пак да ви попитам големи ли вериги бензиностанции, малки ли, хората трябва да знаят.

Даниела Везиева: Това, което те са открили, е в различен тип бензиностанции, т.е. и от двата вида. И бързам веднага да сметна, защото и сутринта ме питаха, ведомствените бензиностанции, не подлежат н аконтрол от наша страна, тъй като те не са регистрирани.

Водеща: Между другото колко ще струва цялата тази проверка, която правите? Цялото това ударно препломбиране, командировките на вашите служители? Колко са те всъщност?

Даниела Везиева: Служителите, които са на щат в Българския институт по метрология са 30. Към момента, обаче към тях са и работят, като екипи техни колеги от други сектори и са 62-ма. Колко е струва? Ще струва разхода за командировката, т.е. разхода за гориво. Така че нека да приключим и ще видим какво е числото.

Водеща: Спомням си, че премиера ви беше поискал и такъв доклад. Какво правят тези две агенции! Предадохте ли го вече?

Даниела Везиева: Да, вчера съм го предала този доклад. Функциите на двете институции, със състава на тяхната структура и размера на заплатите.

Водеща: И на заплатата, да! Всичко наред ли е в тези агенции? Достатъчно ли са хората, заплатите?

Даниела Везиева: Заплатите са прекалено ниски, ако трябва да съм честна.

Водеща: Каква е средната заплата?

Даниела Везиева: Ами, средната заплата в дирекцията, която извършва този контрол е 668 лв., като основна заплата, средна-основна говоря. А средната – основна заплата на екипа, който извършва точно този тип измерване е 380 лв.

Водеща: Добре, от всичките тези нарушения можете ли да пресметнете, горе-долу какви са щетите за бюджета?

Даниела Везиева: Отговорът на този въпрос ще бъде следващата седвмица.

Водеща: Следващата седмица! Отговорът на всички въпроси остават за следващата седмица....

Даниела Везиева: Ами, вижте....

Водеща: ..За търговията с газ нещо можете ли да ми кажете?

Даниела Везиева: В момента текат самите проверки, нали. Това, което мога да подам, като информация, е самата оперативна информация. Нека да обощим разултатите, нека да излезе пълният анализ и тогава, разбира се ще дадем пълна информация.

Водеща: Притесни ли ви нещо в цялата тази масовост на акцията? Премиерът каза, малко преди изборите и двете агенции се втурнаха да пломбират, да проверяват качество на горивата?

Даниела Везиева: Тя тази акция е свързана с една предхождаща проверка, заради която, всъщност част от откритите нарушения доведоха и до това! До тази масова проверка, за да можем да дадем пълна информация към цялостната проверка.

Водеща: Не е предизборно, просто е следствие на резултат на работата на двете агенции.

Даниела Везиева: Няма нищо предизборно в това. Съвсем нищо предизборно.

Водеща: Какво мислите за картела? Ваньо Тьнов днес почти обяви, че има такъв!

Даниела Везиева: Ами, за да говорим за картел ще трябва да изчакаме комисията за защита на конкуренцията да се произнесе по цените на горивата и по това дали има отклонения там. Така че, колкото и да не ви харесва този отговор, на този етап преди да са излезли всички институции със своите анализи, няма как да говорим 100%, че има картел. Със сигурност това,  което каза г-н Танов е резултат от техни изследвания и наблюдения и аз не му противореча.

Водеща: Като икономист да ви попитам, как си обяснявате това, че цените на суровия петрол падаха непрекъснато през последните седмици, в България е непрменяем или с 1 ст. навсякъде?

Даниела Везиева: Като икономист трябва да ви отговора, че нивата на цените се определя от пазара. Това е икономически отговор.

Водеща: Навсякъде пазарът ги определя по-ниски, при нас и едва ли не и конкуренция, както се представят нещата, те не падат.

Даниела Везиева: Заради което правим тези проверки, за да установим къде са нарушенията?

Водеща: Добре, благодаря ви и чакаме, наистина резултатите от всички ваши проверки. Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката.

 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg