Божидар Лукарски: Най-важното за 2016-а е да бъде година на икономическа стабилност
 

Водещ: Първият ни събеседник днес, министър Божидар Лукарски, министър на икономиката, добър ден, здравейте.

Божидар Лукарски: Добър ден, здравейте и честит имен ден на всички, които празнуват с името Иван и подобни имена.

Водещ: Вие преди минути връчихте още договори по програмата „Иновации и конкурентоспособност“, какви са изводите, които си правите от интереса към програмата?

Божидар Лукарски: Трябва да кажа, че интересът беше голям и надмина дори нашите най-оптимистични очаквания, въпреки първоначалните песимистични прогнози на някои специалисти по отношение европроекти. Кандидатстваха 844 фирми и днес, буквално преди малко, връчихме всичките 202 договора на малки и средни фирми, които спечелиха финансирането в размер цялото на 116,4 млн. лв. Свежи, безвъзмездни европейски средства, които реално отиват в истинския бизнес, в малките и средни предприятия за закупуване на нови машини и оборудване. Надявам се предприятията коректно да изпълняват договорите си за да не налагаме финансови корекции. По отношение целият програмен период, свързан с оперативната програма, трябва да кажа, че отворихме и процедура за внедряване на иновациите за съществуващите предприятия, която е на стойност 50 млн. евро. Предстои този месец и пускането на мярка за иновации в стартиращи предприятия на стойност 10 млн. евро. Това са все безвъзмездни пари, пак повтарям, които са насочени към малкият и среден бизнес. И по интерес, и по това, което се случва досега като подадени предложения смятам, че програмата и насочеността на тези средства изпълняват задачите си.

Водещ: Поканихме ви да говорите за икономическата 2016, какви реформи предстоят, какво планирате?

Божидар Лукарски: Първо, трябва да кажа, че най-важното за 2016 е да бъде година на икономическа стабилност, като се запази растежът на производството и благодарение на иновативните продукти с по-висока добавена стойност, да имаме повече износ и по-голяма конкурентоспособност на международните пазари. Целта на нашето министерство е именно подпомагане на предприятия за въвеждане на продукти с висока добавена стойност за засилване именно този експортен потенциал на малките и средни предприятия, а от там и на страната ни. Като ние разработваме…

Водещ: Какво правите в тази посока?

Божидар Лукарски: ….редица закони ще разработим в тази насока и разработваме в момента. Като например Законът за индустриалните зони, за публично-частните партньорства, за иновациите, Закон за клъстерите, който отдавна се искаше от различни браншове. Тези всичките закони ще дадат нормативна рамка в тези сфери. Едновременно с това, продължаваме нашата програма за олекотяване административната тежест върху бизнесът.

Водещ: Кои режими ще бъдат махнати, какви са вашите намерения, планове? Това е тема, която се дискутира много време…

Божидар Лукарски: Вижте тези режими да не ги изброявам, те са доста и са свързани с конкретни, олекотяването на разрешителни и лицензионни режими, особено, свързани с такива, които се извършват от местната общинска власт, които затрудняват именно малкия и среден бизнес. Разработихме вече две такива програми, сега предстоят и следващи. Мисля, че икономическият ръст доказват, че сме на прав път.

Водещ: Прогнозите ви обаче за инвестициите, вие тръгнахте с европейските средства, но останалите инвестиции, те не са малък /…/

Божидар Лукарски: Разбира се, европейските средства са един прибор за насърчаване на инвестициите на местният пазар и на местните фирми, които да засилят своята дейност. Но от друга страна като говорим за инвестиции ние, разбира се, през цялото време винаги имаме предвид чуждестранни инвестиции. Миналата година, към последният отчетен период – месец октомври, имаме близо 38% ръст на инвестициите спрямо 2014. Преките чуждестранни инвестиции са в размер на 1 цяло и близо 40 млрд. евро, като се надяваме догодина да привлечем нови инвеститори, главно във високотехнологични производства. Има интерес от най-различни инвеститори, не само от ЕС…

Водещ: От къде има такива…

Божидар Лукарски: В областта на машиностроенето, автомобилната индустрия най-вече, както и разбира се, това в което България традиционно се оформи силна в последните години – информационни и комуникационни технологии.

Водещ: За кои страни говорите и, всъщност, това просто някакви намерения ли са или вече смятате, че част от тях…

Божидар Лукарски: Намерения са. Съвсем скоро ще видите, до края на месеца, да не издавам още, една голяма европейска инвестиция ще осъществим тук, на територията на индустриалната зона Божурище. Инвестициите са най-различни и от следствие на нашите посещения в Китай - днес зам.-министър Петров открива една голяма китайска инвестиция в Добрич за един фуражен завод. Така, че инвестиции има не само, както кацвам, от ЕС така и от други страни. Ще видите, тази година ще има, надявам се, още по-голям ръст на чуждестранните инвестиции.

Водещ: Тази европейска инвестиция, за която обаче споменахте, от коя страна е, в какъв сектор е?

Божидар Лукарски: Е аз, ако кажа от коя страна е, ще разберете много бързо и фирмата, защото тя…Нека да бъде изненада, а и искането на самата фирма е такова, хайде да не издавам тайни, съвсем малко изчакайте, до края на…

Водещ: Добре, а кажете, какво пречи на инвестициите, какво сочат вашите анализи? Спомням си, че в едно интервю преди време, Кирил Домусчиев каза, че именно олигарсите в България пречат на чуждите инвестиции, или преди всичко те?

Божидар Лукарски: За мен основната пречка за инвестиции това, което е като обратна информация и усещане чуждестранните посланици с представителите на западни фирми. Западни като казвам – чуждестранни, нека да бъда по-широко разбран, е липсата на стабилност. В момента именно тази икономическа и политическа стабилност, която България излъчва на фона на всичко случващо се в геополитически план, особено в региона е нещото, което способства за по-големият ръст на инвестиции.

Водещ: Знаете ли, спомням си преди няколко месеца, една кръгла маса, на която и вие присъствахте с огромни обещания аз Северозападна България. Какво предстои за този район?

Божидар Лукарски: Аз с гордост мога да кажа, че това, което в моите правомощия успях да направя – и като министър на икономиката, и като представител на Реформаторския блок, който имаше определено фиксиране по отношение помощ за Северозападния район, е свързано с прилагането на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, за която говорихме в началото на нашия разговор. Благодарение на първата процедура, по която подписахме тези договори, за които говорим, особено повишен интерес от страна на бизнеса в Северозападна България. Като от тези 202 договора, за които казахме, по първия краен срок, делът на подадените от региона проекти е 3 пъти по-голям, в сравнение с целия предходен период по старата програма „Конкурентоспособност“ и това са 57 проекта. Т.е. виждате, че повече от ¼ от проектите, всъщност са от Северозападният регион. Това се надяваме да раздвижи бизнесът и аз с гордост мога да кажа като мое постижение и постижение на екипа на Министерство на икономиката е, че успяхме да договорим с ЕК допълнителен брой точки по оперативната програма. Което определено е мотивирало бизнесът и това е видимо от числата, и от резултата, който казах.

Водещ: А други мерки предвиждате ли? И вие пък и правителството, защото, сигурна съм, че хората които ни слушат в момента от Северозападна България ще кажат: „Тези хора какво говорят, какви са тези европейски проекти? Нямаме работа, нямаме пътища, нямаме нищо“.

Божидар Лукарски: Това са ресори, за които аз не искам да говоря, въпреки че в момента Е-79 се изгражда с ударни темпове. Нека да кажем, че безработицата в региона е висока не само заради липсата на инвеститори, такива се появяват и непрекъснато говорим, това сме го говорили и на Кръгли маси в Северозапада. Имаме липса на квалифицирана работна ръка, така да го кажа. Нещата, които трябва да направим са свързани с промени в образованието, най-вече в средното образование и въвеждането на дуалната система за обучение. Защото имаше няколко инвеститора, които имаха особено насоченост към Монтана и към индустриалната зона във Видин, но поради липса на достатъчно квалифицирана, на средно управленски мащаб, работа ръка, особено в областта на техническото образование намериха реализация на своите инвестиционни проекти на друго място. Например имаше един такъв проект, който беше насочен към Видин, но в последствие беше реализиран и се реализира в Русе, на месопреработвателна индустрия, от немска фирма. Така, че нещата са свързани, трябва да поработим едновременно не само за засилване на инвестиционният интерес, не само за инфраструктурата, но и за повишаване качеството на подготовката на кадрите и подобряване на образованието в този регион.

Водещ: Какъв е бензинът, който сипваме в нашите коли, миналата година имаше изключително множество проверки? Дори днес, едно от електронните издания посочва, че двама от депутатите и то от Реформаторския блок са отправили питане към вас, по отношение на цените на горивата. Но пък г-жа Цачева е спряла това питане и предстои да отговорите следващият петък?

Божидар Лукарски: Това не е вярно, първо, това не отговаря на истината. Г-жа Цачева е допуснала абсолютно всички питания и нека да кажа, че питането на Мартин Димитров и на Петър Славов е третото по отношение цената на горивата, а не по отношение на качеството. А аз отговорих вече, отговорил съм на такива въпроси на народни представители от други парламентарни групи. Но като говорим за качеството на горивата – то не е обект на тези въпроси и нека да не спекулираме. Обект на тези въпроси е пазарът на горива и цените и трябва да подчертая, че живеем в свободна, пазарна икономика, където пазара на горива не е както преди 10 ноември и се определя свободно и цените се образуват на пазарен принцип, в съответствие с търсенето и предлагането. Министерството на икономиката никога не е било и не би следвало да бъде, в една пазарна икономика, регулатор на тези цени. През последните месеци, както виждате, със спада на цената на петрола – спада цената и на бензинът, и на дизела на бензиностанциите. По отношение това, как се регулира и защо се регулира – трябва да очакваме докладът, както каза и вицепремиер Дончев, на КЗК. От друга страна, понеже зададохте въпросът за качеството на горивата, то се проверява…

Водещ: Много се коментираше миналата година, много проверки…

Божидар Лукарски: Да, направихме доста проверки, установихме нарушения. В интерес на истината, не в такъв голям процент в какъвто очаквахме, но където сме установили, сме наложили санкции. Които сме предложили промени в законодателството по отношение на санкциите, понеже по мое мнение и по мнението на екипа в ДАМТН – санкциите към когато започнаха масирано проверките, не бяха достатъчно високи, за да оказват своята превенция по отношение извършването на нарушения.

Водещ: Тези проверки продължават ли или бяха просто кампанийно?

Божидар Лукарски: Проверките са си регулярни и си продължават. Това, че не даваме гласност непрекъснато за проверките, те продължават, извършвате се съвместно и с Агенция „Митници“, съвместно и с ГДБОП и органите на МВР и се почти ежедневно се правят тези проверки. Както качеството на горивата, така и за количеството, което се сипва в бензиноколонките.

Водещ: Знаете ли, че докато говорим с вас, г-н Лютви Местан дава пресконференция – любопитен ли сте дали ще обяви създаването на нова политическа партия?

Божидар Лукарски: Гледам го на монитора в кабинета си и разбира се, не мога да го слушам, понеже говоря с вас.

Водещ: Как коментирате всички тези процеси, които разтресоха, бих могла да кажа, ДПС в края на миналата година?

Божидар Лукарски: Вижте, аз винаги съм бил привърженик на това да не се мешам в работите на други партии, особено когато те са опозиционни и не са в спектъра на център-дясното. Наблюдавам с интерес случващото се в ДПС, но нито е моя работа да го коментирам, нито да оказвам някакво въздействие върху това, което се случва.

Водещ: Да, но пък коментарите вече стигнаха до това, че не е просто вътрешнополитически въпрос? А може би и национален дотолкова, доколкото и турската страна е оказвала натиск върху премиера, върху депутати? Така, че това не е просто вътрешнопартиен въпрос?

Божидар Лукарски: Задайте въпросът на тези, за които се казва, че е оказвано натиск. Аз не съм усетил такъв натиск и е работа не на мен, а на други колеги от министерства да коментират външнополитическите отношения.

Водещ: Ще има ли последствия за политическият ни живот, ако той създаде нова партия?

Божидар Лукарски: Нека да не говорим за хипотези, не съм чул и не чувам какво говори г-н Местан в момента. Ако създаде нова партия, тогава ще мога да отговоря на този въпрос, без сериозен политически анализ на евентуалните намерения на г-н Местан, не е сериозно да говорим.

Водещ: Реформаторския блок би ли работил с една потенциална партия или да не говорим за Реформаторския блок, защото сега ще кажете - много са партиите. СДС, вие сте лидер на СДС?

Божидар Лукарски: Така е, но ние взимаме решения заедно с Реформаторския блок, така че аз мога да ви отговоря и за Реформаторския блок. Но това са хипотези, аз никога не съм бил привърженик на коментирането на хипотези, особено когато касаят такива сериозни въпроси. Мога да кажа само, че Реформаторския блок е готов да сътрудничи с всички партии, чиято кауза е свързана с националните интереси на България, продължаването на реформите и запазването на стабилността.

Водещ: Колко стабилен е в началото на 2016г. Реформаторският блок?

Божидар Лукарски: Толкова, колкото беше и в началото на 2015.

Водещ: Сътресения очаквате ли оттук нататък дотолкова, доколкото предстои решение на партията ДСБ, дали да излезе?

Божидар Лукарски: Не очаквам, не очаквам сътресения и не искам да оказвам влияние върху решението на колегите, смятам че те ще вземат най-правилното такова.

Водещ: Благодаря ви. Чухте министърът на икономиката и лидер на СДС, за това говорихме и по политически теми – Божидар Лукарски.

 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg