Закони
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите ...
 
Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Република България е изпълнила задължението за въвеждане на Директивата за услугите в националното законодателство с приемането на Закона за дейностит ...
 
Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право ...
 
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., доп., бр. 1 от 2.01.2018 г.)
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., доп., бр. 1 от 2.01.2018 г.) ...
 
Закон за насърчаване на инвестициите
С този закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта ...
 
Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия ...
 
Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право ...
 
Закон за изменение и допълнение на валутния закон
Закон за изменение и допълнение на валутния закон ...
 
Валутен закон
Валутен закон, урежда сделките, действията и плащанията между местни и чуждестранни лица; ...
 
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката