Заповеди и актове
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
 
Решение 290/12.05.2011 г. на МС за определяне на национален координатор и делегиран координатор в сферата на услугите на вътрешния пазар по ИСВП и приемане на Списъка на компетентните органи в Република България...
Решение 290/12.05.2011 г. на Министерския съвет за определяне на национален координатор и делегиран координатор в сферата на услугите на вътрешния паз ...
 
Заповед № РД-16-1295/04.10.2012 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма за обявяване на списъци на специално оторизираните органи в страната на произхода за страни-нечленки на ЕС
Заповед № РД-16-1295/04.10.2012 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма за обявяване на списъци на специално оторизираните ор ...
 
Заповед за утвърждаване на плодова дестилатна спиртна напитка сливова ракия с географско указание "Ловешка": Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч
Заповед № Т-РД-27-16/27.11.2013 г. за утвърждаване на плодова дестилатна спиртна напитка сливова ракия с географско указание "Ловешка" ...
 
Заповед за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание "Сухиндолска": Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол
Заповед № Т-РД-27-18/27.11.2013 г. за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание "Сухиндолска": Сухиндолск ...
 
Заповед № РД-16-1372/09.12.2016 г. на министъра на икономиката за утвърждаване на образци на заявления за класифициране на изделия и технологии с двойна употреба
Заповед № РД-16-1372/09.12.2016 г. на министъра на икономиката за утвърждаване на образци на заявления за класифициране на изделия и технологии с дво ...
 
Заповед № РД-16-167/10.03.2015 г. за утвърждаване на образци на документи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и правилника за неговото пр
Заповед № РД-16-167/10.03.2015 г. за утвърждаване на образци на документи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изде ...
 
Заповед № Т-РД-27-23/27.11.2013 г. за утвърждаване на плодова дестилатна спиртна напитка Сливова ракия с географско указание "Троянска": Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян
Заповед № Т-РД-27-23/27.11.2013 г. за утвърждаване на плодова дестилатна спиртна напитка Сливова ракия с географско указание "Троянска": Троянска слив ...
 
 
Заповед № РД-16-1344/05.08.2019 г. относно издаване на знаци във WMI и VIN
Издаване втория и третия знак на Световния код за идентифициране на производителя (WMI – World Manufacturing Identifier) и дванадесетия, тринадесетия ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg