Заповеди и актове
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Заповед № РД 16-275 / 03.04.2015 г. във връзка с администрирането на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на определени видове иглолистен дървен материал от Русия за ЕС и издаване на Разрешения за квота.
Заповед № РД 16-275 / 03.04.2015 г. във връзка с администрирането на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на определени видове иглолистен ...
 
Заповед РД-16-1027/24.11.2015г. на министъра на икономиката за определяне седалището и района на действие на общите и секторните помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите
Заповед РД-16-1027/24.11.2015г. на министъра на икономиката за определяне седалището и района на действие на общите и секторните помирителни комисии к ...
 
 
Заповед за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание „Сливенска": „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)'' Заповед № № РД-27-4 /27.10.2017 г.
Заповед за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание „Сливенска":Сливенска перла (Сливенска гроздова ра ...
 
 
 
 
Заповед № РД-16-351/09.03.2021 г. за определяне на лаборатория извършваща анализ за целите на контрола на спиртните напитки по Закона за виното и спиртните напитки и за изследване на елементите на агрохранителната верига
Заповед № РД-16-351/09.03.2021 г. за определяне на лаборатория, която да извършва физико-химичен анализ за целите на контрола на спиртните напитки по ...
 
Заповед РД-16-658 от 10.05.2021 г. за създаване на регистър на индустриалните паркове
Създава се регистър на индустриалните паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове ...
 
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg