Защита на потребителите
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Наредба за стоките, имитиращи храни
Приета с ПМС № 6 от 13.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., попр., бр. 11 от 3.02.2006 г. ...
 
 
 
 
Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат
Наредбата има за цел предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите, произтичащи от употребата на стоки, съдържащи диметилф ...
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката