Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
 
 
 
 
 
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на ч ...
 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар
Приета на 12 декември 2006 г., в сила от 28.12.2006 г. (ОJ L 376, стр. 36 от 27.12.2006 г.). Целта на Директивата е да спомогне за подобряване функцио ...
 
за изтриване:Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на съвета
за изтриване:Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, ...
 
 
Регламент (ЕО) № 1050/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на калиев хлорид с произход от Беларус и Русия
Относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на калиев хлорид с произход от Беларус и Русия ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката