Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита
Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необхо ...
 
Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации
Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации ...
 
 
 
 
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 06.08.2008 г.
Относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождав ...
 
 
Регламент (ЕО) № 1217/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на определени текстилни изделия с произход от трети страни
Регламент за изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на определени текстилни изделия с прои ...
 
Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета относно общите правила за внос
Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година ...
 
Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни
Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg