Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Регламент (ЕО) № 139/2008 на Комисията за изменение на приложения I, II, III, V и VII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни
Регламент (ЕО) № 139/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за изменение на приложения I, II, III, V и VII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съве ...
 
Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита
Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необхо ...
 
Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации
Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации ...
 
 
 
 
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 06.08.2008 г.
Относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождав ...
 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година (на англ. език)
Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетиранет ...
 
 
Регламент (ЕО) № 1217/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на определени текстилни изделия с произход от трети страни
Регламент за изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на определени текстилни изделия с прои ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката