Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета относно общите правила за внос
Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година ...
 
Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни
Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни ...
 
Регламент (ЕО) № 76/2002 на от 17 януари 2002 г. въвеждащ предварителен надзор на Общността върху вноса на някои желязни и стоманени продукти
Регламент (ЕО) № 76/2002 на Комисията от 17 януари 2002 г. въвеждащ предварителен надзор на Общността върху вноса на някои желязни и стоманени продукт ...
 
 
 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаваща реклама
Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-член ...
 
 
 
 
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката