Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета
Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои н ...
 
Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г.
Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техничес ...
 
Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г.
Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменен ...
 
 
Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на ...
 
Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Д ...
 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 година за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз
Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 година за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен матери ...
 
 
Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението
Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свър ...
 
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg