Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г.
Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменен ...
 
 
Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на ...
 
Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Д ...
 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 година за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз
Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 година за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен матери ...
 
 
Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението
Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свър ...
 
 
Регламент за изпълнение (ЕС) №1163/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета
Регламент за изпълнение (ЕС) №1163/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните ...
 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1281/2013 на Комисията от 10 декември 2013 г. за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2014 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1281/2013 на Комисията от 10 декември 2013 година за установяване на правила за управление и разпределение на тексти ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката