Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Регламент за изпълнение (ЕС) №1163/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета
Регламент за изпълнение (ЕС) №1163/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните ...
 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1281/2013 на Комисията от 10 декември 2013 г. за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2014 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1281/2013 на Комисията от 10 декември 2013 година за установяване на правила за управление и разпределение на тексти ...
 
Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.)
Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятия ...
 
 
 
Регламент (ЕС) № 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества.
Регламент (ЕС) № 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсори ...
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/936 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юни 2015 година
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/936 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юни 2015 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети ...
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2106 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2015 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2016 г.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2106 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2015 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg