Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 на Kомисията от 28 април 2016 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 на Kомисията от 28 април 2016 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на съюза върху вноса на ...
 
 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2183 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 година за установяване на общ формат за уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2183 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 година за установяване на общ формат за уведомлението за електронни цигари и конт ...
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/478 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2015 година относно общите правила за внос
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/478 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2015 година относно общите правила за внос ...
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/755 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 година относно общия режим за внос от някои трети държави
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/755 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 година относно общия режим за внос от някои трети държави ...
 
Регламент (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните вещества
Регламент (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните вещества ...
 
Регламент (ЕО) 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюзa и трети страни в областта на прекурсорите
РегламентТ (ЕО) 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюзa и трети страни в обла ...
 
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg