Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
 
Регламент за изпълнение (ЕО) № 716/2013 на Комисията от 25 юли 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) No 110/2008.
Регламент за изпълнение (ЕО) № 716/2013 на Комисията от 25 юли 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) No 110/2008. ...
 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/640 на КОМИСИЯТА от 25 април 2018 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза на вноса на определени алуминиеви продукти с произход от някои трети държави
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/640 на КОМИСИЯТА от 25 април 2018 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза на вноса на оп ...
 
 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС ...
 
 
 
Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите
Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на инт ...
 
 
Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги
Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържани ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg