Наредби
 
Декларация за дейности с химически вещества от Приложение № 1 от Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Приложение № 4 към Наредба № 16-437
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg