Директиви и регламенти
 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар
Приета на 12 декември 2006 г., в сила от 28.12.2006 г. (ОJ L 376, стр. 36 от 27.12.2006 г.). Целта на Директивата е да спомогне за подобряване функционирането на Вътрешния пазар на ЕС в областта на услугите чрез хармонизиране на законодателството, намаляването на излишната административна тежест, намаляване на протекционизма и по-широко отваряне на пазарите
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg