Директиви и регламенти
 
Директива за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността
Директива 2009/43/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg