Наредби
 
Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 45 от 13.05.2008 г., изм., бр. 92 от 17.11.2017 г.
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката