Наредби
 
Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
Приета с ПМС № 186 от 28.07.2006 г., обн., ДВ, бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 41 от 31.05.2011 г., в сила от 21.07.2011 г.
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката