Наредби
 
Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки, приета с ПМС № 232 от 2.11.2005 г., обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2007 г.
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката