Наредби
 
Наредба за Националния геоложки фонд
С наредбата се уреждат функциите, задачите и устройството на Националния геоложки фонд към МИЕТ; начинът, условията и редът за събиране, съхраняване и ползване на информацията и документацията в Националния геоложки фонд
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg