Наредби
 
Наредба за представителите по индустриална собственост (Приета с ПМС № 161 от 04.08.2017 г., Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017 г.)
С Наредбата за представителите по индустриална собственост се регламентират редът и условията за придобиване на правоспособност и за упражняване на професията представител. Избран е подходът дейността да бъде уредена като „регулирана професия” по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката