Постановления
 
Постановление № 18 от 1 февруари 2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита
С постановлението се уреждат процедурата за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури (ЕКИ), разположени на територията на Република България, и мерките за тяхната защита в секторите енергетика и транспорт. В сила от 04.02.2011 г. Обн. ДВ. бр.11 от 4 февруари 2011 г.
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg