Закони
 
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) относно насърчаването на инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи и разкриването на нови работни места в резултат на тези инвестиции, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg